config

Просмотреть рейтинги Украины

Дешёвый хостинг и домены

Hosting Ukraine

Визовый кодекс ЕС (оригинал + комментарий с переводом)

Украина

Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів». КОМЕНТОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД ВІЗОВОГО КОДЕКСУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. За підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження». Київ-2010

Краткое описание

Видання містить неофіційний переклад Регламенту № 810/2009 ЄС, що встановлює Кодекс Спільноти з візових питань (Візового Кодексу ЄС), супроводжений коментарями фахівців «Європи без бар’єрів». Коментарі стосуються ново-введень Кодексу у порівнянні з іншими документами (насам-перед, з діючою Угодою про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС), спрямовані на підвищення громадської обі-знаності щодо нормативно-правової бази ЄС з питань візової політики та покликані полегшити практичне використання да-ного документу українськими заявниками.

Дополнительное описание

Інформування громадськості щодо норм і процедур отри-мання віз для подорожей в країни ЄС, а також відповідних прав і обов’язків є одним із статутних завдань громадської ініціативи «Європа без бар’єрів». Виходячи з цього ми продовжуємо озна-йомлювати українського читача із відповідною нормативно-правовою базою. 

Першим кроком у даному напрямку стала публікація пере-кладу українською мовою Шенгенської конвенції про скасуван-ня перевірок на внутрішніх кордонах ЄС, виконана Центром миру, конверсії та зовнішньої політики ще 2001 року. Пізніше, 
у 2007 році ми ознайомили українського читача із Спільними консульськими інструкціями ЄС, які на той момент врегульо-вували процедурний бік видачі шенгенських віз. 

Досвід моніторингу візової політики та практики і дотри-мання відповідних прав особи лише поглибив наше переконан-ня у тому, що поінформованість громадян щодо умов, правил та процедур отримання віз суттєво збільшує шанси на успіш-ність візового клопотання, зокрема і щодо отримання довго-строкових та багаторазових віз.
У 2010 році нормативно-правова база зазначеного напрям-ку зазнала суттєвих змін і доповнень внаслідок вступу в дію Регламенту № 810/2009 ЄС, що встановлює Кодекс Спільноти з візових питань.Цей документ, ширше відомий під скороченою назвою «Візовий Кодекс ЄС», був остаточно схвалений Радою ЄС 13 липня 2009 року та набув чинності 5 квітня 2010 року.

Сожержание

Передмова..............................4
Коментований переклад Візового Кодексу Європейського Союзу
Преамбула..............................10
Основна частина (з коментарями). . . . . . . . 23
Додатки...............................110

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.