config

Просмотреть рейтинги Украины

Дешёвый хостинг и домены

Hosting Ukraine

Учебные пособия по праву ЕС

Навчальні посібники з права ЄС, Украина

 

 

Краткое описание

Курс на інтеграцію до Європейського Союзу є одним із головних пріоритетів зовнішньої політики України на сучасному етапі її розвитку.

Отже всебічне ознайомлення з правом ЄС і, як наслідок, свідоме та послідовне застосування набутих знань в процесі формування правової сфери української держави – все це, на наш погляд, є необхідною умовою успішного подолання труднощів на шляху України до ЄС.

Саме тому під час реалізації проекту Тасіс „Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони”, що фінансується Європейським Союзом, виникла ідея видання серії інавчальних посібників під загальною назвою „Право ЄС”. Серед авторів посібників – відомі міжнародні експерти та ведучі українські фахівці з різних галузей європейського права.

Вони досить детально висвітлили питання права ЄС щодо основ політики, інституційного устрою, політики внутрішнього ринку, антимонопольного права, фінансових ринків, банківського, торгового та митного права, трудового та соціального права, права інтелектуальної власності та інших галузей права ЄС.

Видання навчальних посібників слугуватиме доброю основою для поширення в Україні знань про європейське право, сприятиме кращому розумінню українським суспільством засад європейської політики та наближенню законодавства України до acquis communautaire, як це, зокрема, передбачено Угодою про партнерство та співробітництво, укладеною між Європейськими Співтовариствами та їх країнами-членами і Україною.

Посібники призначаються для фахівців та тих, хто цікавиться правом ЄС. Право Європейського Союзу: основні категорії та поняття Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі

Сожержание

Право Європейського Союзу: основні категорії та поняття
Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі
Європейське управління
Європейська система захисту прав людини
Право внутрішнього ринку ЄС
Торгове право ЄС
Митне право ЄС
Корпоративне право ЄС
Фінансові ринки ЄС
Банківське право ЄС
Податкове право ЄС
Конкурентне право ЄС
Регулювання послуг загального інтересу в ЄС
Політика ЄС у сфері державних закупівель
Трудове та соціальне право ЄС
Право інтелектуальної власності ЄС
Процедури судового захисту в праві ЄС
Кримінальне право ЄС
Міграційне право ЄС
Правові основи зовнішньої політики та політики у сфері оборони та безпеки ЄС
Екологічне право ЄС
Транспортна політика ЄС
Право та політика ЄС у сфері захисту прав споживачів
Безпека споживачів та нагляд за ринком в ЄС
Технічні правила і стандарти в ЄС
Глосарій термінів права ЄС

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.