config

Просмотреть рейтинги Украины

Дешёвый хостинг и домены

Hosting Ukraine

Право Європейського Союзу (2013). Вишняков О.К.

Украина

Право Європейського Союзу: підручн. / за ред. О.К. Вишнякова. - Одеса: Фенікс, 2013,- 883 с.

Краткое описание

Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу (ЄС) та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Матеріал ілюстровано нормативними актами ЄС та практикою Суду ЄС. Приділено увагу деяким правовим галузям, які раніше висвітлювалися недостатньо або взагалі не висвітлювалися у вітчизняній навчальній літературі. Матеріал викладено з урахуванням установчих документів ЄС у редакції Лісабонського договору (набрав чинності 1 грудня 2009 р.).

Підручник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів України. Він також може стати у нагоді викладачам правових дисциплін, юристам-практикам, державним службовцям та усім, хто цікавиться законодавством та судовою практикою ЄС.

Дополнительное описание

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.  Лист № 1/11-11615 від 16 липня 2012 р.

Рецензенти:

Копиленко О.Л. - доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України;

Микієвич М.М. - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка;

Мельник С.Б. - кандидат юридичних наук, доцент, завідуюча кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету.

Сожержание

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ..............................................З
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.........................................5
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ............................................8
ПЕРЕДМОВА....................................................9
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ......13
1.2. ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.......................15
1.2.1. Передумови європейської інтеграції та створення Європейських Співтовариств.......................15
1.2.2. Створення Європейського Союзу...................17
1.3. ДЖЕРЕЛА ТА ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.... 21
1.3.1. Джерела права Європейського Союзу...............21
1.3.2. Установчі договори...............................21
1.3.3. Договори з міжнародними організаціями та третіми країнами........................................21
1.3.4. Вторинне законодавство Європейського Союзу. Законодавчі повноваження Ради та Європейської комісії.............22
1.3.5. Рішення Суду Європейського Союзу.................23
1.3.6. Загальні принципи права Європейського Союзу......24
1.4. ПОНЯТТЯ, МЕТОД, СИСТЕМА ТА ПРЕДМЕТ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.................................28
1.4.1. Ідентифікація права Європейського Союзу..........28
1.4.2. Метод права Європейського Союзу.................З0
1.4.3. Право Європейського Союзу як система.............31
1.4.4. Предмет права Європейського Союзу...............32
1.4.5. Дія та застосування права Європейського Союзу.....33
1.4.6. Визначення права Європейського Союзу............35
РОЗДІЛ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ІНСТИТУТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. СУДОВА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
2.1. КОМПЕТЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.....................................36
2.2. ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАВОТВОРЧІ ПРОЦЕДУРИ............................47
2.2.1. Рада Європейського Союзу........................47
2.2.2. Європейський парламент..........................49
2.2.В. Європейська комісія..............................50
2.2.4. Європейська Рада.................................52
2.2.5. Європейський центральний банк...................53
2.2.6. Рахункова палата.................................53
2.2.7. Органи та установи Європейського Союзу...........53
2.2.8. Правотворчі процедури...........................54
2.3. СУДОВА СИСТЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ................55
2.3.1. Суд..............................................55
2.3.2. Загальний суд....................................57
2.3.3. Спеціалізовані суди...............................58
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ. ПЕРЕГЛЯД ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
3.1. ДОКТРИНА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НАДНАЦІОНАЛЬНИМ ПРАВОМ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ............59
3.2. ДОКТРИНА ПРЯМОЇ ДІЇ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.....61
3.2.1. Пряма дія положень установчих договорів Європейського Союзу.............................61
3.2.2. Пряма дія міжнародних угод......................62
3.2.3. Пряма дія регламентів............................62
3.2.4. Пряма дія директив і рішень.......................63
3.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ПЕРЕД ІНДИВІДАМИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ...........64
3.3.1. Принцип відповідальності держав-членів за неімплементацію директив.....................64
3.3.2. Принцип відповідальності держав-членів за порушення права Європейського Союзу..........65
3.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ...............66
3.5. СУДОВИЙ ПЕРЕГЛЯД АКТІВ ІНСТИТУТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.................................67
3.5.1. Елементи судового перегляду актів інститутів Європейського Союзу за ст. 263 ДФЄС...............68
3.5.2. Судовий перегляд у випадку бездіяльності інститутів Європейського Союзу за ст. 265 ДФЄС...............69
3.5.3. Судовий перегляд за ст. 277 ДФЄС (непрямий перегляд)..........................69
РОЗДІЛ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
4.1. ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ........70
4.2. ХАРТІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРО ОСНОВНІ ПРАВА: ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ......................................70
4.3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ЗАСНОВНИЦЬКИХ ДОГОВОРАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.....73
4.4. ДЕЯКІ ІНСТИТУТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЩО ДІЮТЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ..........................76
4.5. ПРИЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ..77
РОЗДІЛ 5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ (СЗПБ)
5.1. ІСТОРІЯ, ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЗПБ....................79
5.2. ОРГАНИ СЗПБ...........................................80
5.3. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ СЗПБ ТА УЧАСТЬ УКРАЇНИ............81
РОЗДІЛ 6. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
6.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ..............................83
6.2. БАГАТОСТОРОННІ ІНІЦІАТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА ТА «СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА»..................85
6.3. ДВОСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ЗГІДНО З ПЛАНОМ ДІЙ УКРАЇНА-ЄС EUROUA.COM ТА «ПОРЯДКОМ ДЕННИМ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНА-ЄС». ПЕРСПЕКТИВНИЙ АСОЦІЙОВАНИЙ СТАТУС УКРАЇНИ ЩОДО ЄС .. .93
6.4. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.............98
РОЗДІЛ 7. ПРАВО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
7.1. ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ..........110
7.1.1. Внутрішній ринок як мета Європейського Союзу____110
7.2. ФІСКАЛЬНІ ЗАХОДИ.....................................112
7.2.1. Митний союз. Заборона мита на імпорт та експорт до Європейського Союзу та всіх зборів, що мають еквівалентний ефект...................112
7.2.2. Заборона дискримінаційного оподаткування.......114
7.2.3. Нефіскальні заходи. Кількісні обмеження та заходи, що мають еквівалентний ефект...................116
7.2.3.1. Обмеження імпорту........................116
7.2.3.2. Обмеження експорту.......................120
7.2.3.3. Винятки із застосування статей 24, 35 ДФЄС ... 120
7.3. ВІЛЬНЕ ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ.....121
7.3.1. Засади вільного пересування осіб у Європейському Союзі...........................................121
7.3.2. Вільне пересування працівників у Європейському Союзі......................................123
7.3.2.1. Коло осіб, що можуть користуватися правом вільного пересування працівників у Європейському Союзі.....................124
7.3.2.2. Право громадян Європейського Союзу на вільне пересування у його межах..................126
7.3.3. Однакове ставлення щодо громадян Європейського Союзу та членів їх родин.........................126
7.3.4. Право працівників та їх родин на постійне проживання після закінчення трудових відносин у державі-члені Європейського Союзу............................128
7.3.5. Винятки щодо державних службовців.............129
7.3.6. Обмеження вільного пересування громадян Європейського Союзу............................129
7.3.7. Процесуальні гарантії вільного пересування громадян Європейського Союзу...................131
7.3.8. Свобода ділового заснування у Європейському Союзі....................................131
7.3.8.1. Свобода ділового заснування компаній у Європейському Союзі.....................134
7.3.9. Взаємне визнання професійних кваліфікацій та дипломів у Європейському Союзі..............136
7.4. СВОБОДА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ..............................140
7.4.1. Поняття «послуги» за правом Європейського Союзу . 141
7.4.2. Транскордонний характер послуг у праві Європейського Союзу.....................144
7.4.3. Свобода отримання послугу Європейському Союзі та визначення кваліфікацій осіб, які надають послуги.. 145
7.5. СВОБОДА РУХУ КАПІТАЛУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ.......146
7.5.1. Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху капіталу...................147
7.5.2. Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування...................149
7.5.3. Особливості регулювання надання фінансових послуг і діяльності кредитних установ...................158
РОЗДІЛ 8. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ
8.1. ДЖЕРЕЛА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ................................164
8.2. ПРОГРАМА ГАРМОНІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.........................171
8.3. УНІФІКАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ............................ 174
8.4. СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЙ...............176
8.5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАНІЙ..............................186
8.6. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ НАДНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ......190
РОЗДІЛ 9. КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСКОГО СОЮЗУ
9.1. ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ........196
9.2. РЕГУЛЮВАННЯ УГОД МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.........................200
9.3. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПОСІДАЮТЬ ДОМІНУЮЧЕ СТАНОВИЩЕ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.......208
9.4. КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЄЮ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ................................................212
РОЗДІЛ 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
10.1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ............219
10.2. ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ.........................226
10.3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ............230
РОЗДІЛ 11. РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ТИПУ
11.1. КОНТРАКТОВЕ ПРАВО..................................239
11.1.1. Характер та сучасні тенденції регулювання цивільно-майнових відносин у Європейському Союзі........239
11.1.2. Окремі види договорів і зобов'язальні права, що з них випливають.............................248
11.1.3. Право, що підлягав застосуванню до договірних і позадоговірних зобов'язань.....................267
11.2. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ.............................269
11.2.1. Конституційна та інституційна база захисту прав споживачів у ЄС.....................269
11.2.2. Загальні правові питання захисту споживачів у ЄС...... 273
11.2.3. Правове регулювання відносин за участі споживача....284
11.3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ...............................293
11.3.1. Банкрутство в Європейському Союзі..............293
11.3.2. Становлення права банкрутства в Європейському Союзі...........................................295
11.3.3. Акти Європейського Союзу, спрямовані на гармонізацію законодавства про банкрутство......298
11.4. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ....................302
11.4.1. Гармонізація права інтелектуальної власності в Європейському Союзі...........................302
11.4.2. Принцип вільного руху товарів і право інтелектуальної власності в Європейському Союзі..................310
11.4.3. Конкурентне право Європейського Союзу і право інтелектуальної власності..................314
РОЗДІЛ 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН У ЄС
12.1. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ...... 318
12.1.1. Історія створення Економічного та валютного союзу....................................318
12.1.2. Етапи створення Економічного та валютного союзу....... 320
12.1.3. Наслідки запровадження єдиної європейської валюти (евро)..............................................329
12.2. БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ЄС....................................332
12.2.1. Поняття банківського права ЄС......................332
12.2.2. Система джерел банківського права ЄС..............335
12.2.3. Основні принципи правового регулювання банківської діяльності ЄС............................343
12.2.4. Основні інститути банківського права ЄС.............349
12.3. СТРАХОВЕ ПРАВО ЄС......................................353
12.3.1. Перше покоління директив ЄС у сфері страхування.....355
12.3.2. Друге покоління директив ЄС у сфері страхування.....357
12.3.3. Третє покоління директив ЄС у сфері страхування.....359
12.3.4. Інші види страхування..............................360
12.3.5. Автострахування...................................361
12.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЄС.........363
12.4.1. Історичний огляд..................................365
12.4.2. «Процес Ламфалуссі»..............................374
12.4.3. Деякі особливості правового регулювання постторговельної діяльності на ринку цінних паперів.. .380
12.5. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО ЄС..................................382
12.5.1. Розмежування компетенції між ЄС та країнами-членамиу сфері інвестиційної політики..............384
12.5.2. Інвестиційні договори країн-членів та ЄС.............389
12.6. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ЄС.....................................393
РОЗДІЛ 13. ПОДАТКОВЕ ПРАВО
13.1. ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА ТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА..........................397
13.2. ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ .... 400
13.2.1. Установчі договори................................400
13.2.2. Загальні принципи права...........................400
13.2.3. Нормативні акти вторинного права..................401
13.2.4. Рішення Суду Європейського Союзу..................404
13.2.5. Інші джерела......................................406
13.3. СПІВВІДНОШЕННЯ НАДНАЦІОНАЛЬНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНІВ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ........406
13.4. ОСНОВНІ ВИДИ ПОДАТКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ..........409
13.4.1. Мито.............................................409
13.4.2. Сільськогосподарські податки......................410
13.4.3. Податок на додану вартість.........................411
13.4.4. Акцизний збір.....................................412
13.4.5. Оподаткування транспорту.........................414
13.4.6. Податок на капітал та операції з цінними паперами ... 415
13.4.7. Оподаткування компаній...........................416
13.4.8. Трансфертне ціноутворення........................419
13.4.9. Податок з доходів фізичних осіб.....................421
13.5. УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ................423
РОЗДІЛ 14. МИТНЕ ПРАВО
14.1. ПОНЯТТЯ ТА ГЕНЕЗИС МИТНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ...............................426
14.2. ДЖЕРЕЛА МИТНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ........429
14.3. МИТНИЙ СОЮЗ..........................................430
14.4. МИТНА ТЕРИТОРІЯ........................................431
14.5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ............................................432
14.6. ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ.................................434
14.7. ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ................438
14.8. ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ...........................440
14.9. МИТНІ ПРОЦЕДУРИ.......................................443
14.10. СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ МИТНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ...........................................445
РОЗДІЛ 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ 15.1. ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ...................................447
15.2. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ.................................451
15.3. ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ.........................453
15.4. РЕЖИМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ ТАРИФНИХ ПРЕФЕРЕНЦІЙ.........454
15.5. НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ.......................459
15.5.1. Антидемпінгові заходи.............................459
15.5.2. Антисубсидійні заходи.............................463
15.5.3. Заходи проти імпорту, що завдає шкоди,
та «зростаючого» імпорту...........................465
15.5.4. Заходи проти торговельних бар'єрів.................468
15.6. РЕГУЛЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОБМЕЖЕНЬ.....................471
РОЗДІЛ 16. ТРУДОВЕ ПРАВО
16.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ...................................474
16.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ІНСТИТУТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.............................479
16.2.1. Правове регулювання трудової міграції у Європейському Союзі..............................479
16.2.2. Охорона праці.....................................482
16.2.3. Умови праці.......................................486
16.2.4. Забезпечення зайнятості............................489
16.2.5. Захист працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця або зміни власника підприємства........491
16.2.6. Трудові відносини та виробнича демократія..........493
РОЗДІЛ 17. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
17.1. РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ КУЛЬТУРИ................497
17.2. ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ОСВІТИ..........................502
17.3. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ..................508
РОЗДІЛ 18. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
18.1. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ......516
18.2. ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС...........518
18.3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА...........522
18.4. ОХОРОНА ВОД...........................................525
18.5. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ........................529
18.6. ЗАХИСТ БЮРІЗНОМАНІТТЯ................................530
18.7. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА.....................................533
18.8. ЗАХИСТ ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН..............534
18.9. УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ.................................535
18.11. ОХОРОНА КЛІМАТУ......................................539
РОЗДІЛ 19. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА
19.1. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПРАВО......................................543
19.1.1. Становлення та розвиток енергетичного законодавства у ЄС.................................543
19.1.2. Правові заходи щодо поліпшення енергоефективності...........................547
19.1.3. Перспективи розвитку та правова підтримка енергетики . .554
19.2. АГРАРНЕ ПРАВО..........................................559
19.2.1. Загальна характеристика аграрного права ЄС.........559
19.2.2. Правове регулювання фінансування спільної аграрної політики...........................561
19.2.3. Поняття «сільськогосподарська продукція» і «сільськогосподарський товаровиробник» у праві ЄС . 562
19.2.4. Правові інструменти спільної аграрної політики.......566
19.2.5. Правове регулювання ціноутворення у сільському господарстві...........................567
19.2.6. Правове регулювання інтервенційних закупівель.....569
19.2.7. Правове регулювання фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників.............570
19.2.8. Адміністративні обмеження обсягів сільськогосподарського виробництва.................571
19.2.9. Правове регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції.....................572
19.2.10. Правове регулювання структурних перетворень у сільському господарстві...........................573
19.2.11. Правові аспекти залучення нових держав-членів до спільної аграрної політики........................574
19.3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТУ......................576
19.3.1. Загальна характеристика транспортної політики ЄС......576
19.3.2. Авіаційний транспорт..............................581
19.3.3. Автомобільний транспорт..........................584
19.3.4. Залізничний транспорт.............................586
19.3.5. Морський транспорт...............................592
19.3.6. Внутрішній водний транспорт.......................595
19.3.7. Транс'європейські мережі та змішані перевезення.....599
19.4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ........................................601
19.4.1. Загальні засади регулювання діяльності в мережі Інтернет.......................................601
19.4.2. Система саморегулювання Інтернету у рамках ЄС.....604
19.4.3. Особливості захисту прав у мережі Інтернет у ЄС......608
РОЗДІЛ 20. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТОРУ СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ І ПРАВОСУДДЯ
20.1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЄС..............................613
20.1.1. Загальна характеристика європейського адміністративного права............................613
20.1.2. Концепція європейського врядування...............619
20.1.3. Концепція належного управління....................624
20.1.4. Концепція Європейського адміністративного простору (ЄАП)..............................................625
20.1.5. Принципи адміністративного права ЄС...............627
20.2. ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ..............630
20.2.1. Виникнення та розвиток поліцейської системи та поліцейського права в країнах ЄС.................630
20.2.2. Поліцейське право як галузь права ЄС...............636
20.2.3. Джерела та зміст поліцейського права ЄС............640
20.2.4. Організація поліційної співпраці.....................644
20.3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО.....................................652
20.3.1. Загальні положення кримінального права ЄС.........652
20.3.2. Політика ЄС щодо окремих видів злочинів...........662
20.3.3. Співробітництво у кримінальних справах.............675
20.3.4. Судове співробітництво у кримінальних справах......685
20.3.5. Взаємна правова допомога.........................694
20.3.6. Еволюція екстрадиції в ЄС та європейський ордер на арешт..........................................696
20.4. МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ................699
20.4.1. Поняття та зміст міграційної політики ЄС.............699
20.4.2. Переміщення громадян ЄС без віз і контролю.........700
20.4.3. Переміщення територією ЄС громадян третіх країн.... 706
20.4.5. Політика надання притулку.........................734
20.5. АДВОКАТУРА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ....................745
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
ОСНОВНІ ДОГОВОРИ ЄС........................................758
НОРМАТИВНІ АКТИ ТА УГОДИ УКРАЇНИ..........................760
ЄВРОПЕЙСЬКА СУДОВА ПРАКТИКА..............................761
РЕГЛАМЕНТИ.................................................772
ДИРЕКТИВИ .................................................. 780
ІНШІ АКТИ ІНСТИТУТІВ ЄС......................................796
РЕВОЛЮЦІЇ...................................................800
РІШЕННЯ.....................................................801
РЕКОМЕНДАЦІЇ...............................................803
ІНШІ ДОКУМЕНТИ.............................................804
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ....................................804
ЛІТЕРАТУРА ЗА РОЗДІЛАМИ....................................806
ІНТЕРНЕТ-АДРЕСИ.............................................869

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.