config

Просмотреть рейтинги Украины

Дешёвый хостинг и домены

Hosting Ukraine

Науково-практичний коментар до нового Кримінально процесуального кодексу України

Украина

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. / за ред. Гончаренко В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – Х. : Право, 2012. – 844 с.

Краткое описание

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України підготовлений провідними вітчизняними науковцями та представниками практичних відомств. У ньому враховані практика Європейського суду з прав людини, національний досвід та правові традиції, які притаманні сучасній національній правовій системі, а також нові підходи до побудови процедури кримінального провадження, окремих його стадій та інститутів.

Научно-практический комментарий Уголовно-процессуального кодекса Украины подготовлен ведущими отечественными учеными и представителями практических ведомств. В нем учтены практика Европейского суда по правам человека, национальный опыт и правовые традиции, которые присущи современной национальной правовой системе, а также новые подходы к построению процедуры уголовного производства, отдельных его стадий и институтов.

Скачать таблицы к новому Уголовно-процессуальному кодексу Украины 2012

КОДЕКС СКИЧИВАЕТСЯ ТУТ

Сожержание

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії (ст. 1-6)
Глава 2. Засади кримінального провадження (ст. 7-29)
Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження (ст. 30-83)
§ 1. Суд і підсудність (ст. 30-35)
§ 2. Сторона обвинувачення (ст. 36-41)
§ 3. Сторона захисту (ст. 42-54)
§ 4. Потерпілий і його представник (ст. 55-59)
§ 5. Інші учасники кримінального провадження (ст. 60-74)
§ 6. Відводи (ст. 75-83)
Глава 4. Докази і доказування (ст. 84-102)
§ 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами (ст. 84-90)
§ 2. Доказування (ст. 91-94)
§ 3. Показання (ст. 95-97)
§ 4. Речові докази і документи (ст. 98-100)
§ 5. Висновок експерта (ст. 101-102)
Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення (ст. 103-110)
Глава 6. Повідомлення (ст. 111-112)
Глава 7. Процесуальні строки (ст. 113-117)
Глава 8. Процесуальні витрати (ст. 118-126)
Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов (ст. 127-130)

Розділ II. Заходи забезпечення кримінального провадження (статті 131-213)

Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування (ст. 131-132)
Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст. 133-143)
Глава 12. Накладення грошового стягнення (ст. 144-147)
Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 148-153)
Глава 14. Відсторонення від посади (ст. 154-158)
Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159-166)
Глава 16. Тимчасове вилучення майна (ст. 167-169)
Глава 17. Арешт майна (ст. 170-175)
Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи (ст. 176-213)
§ 1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 176-206)
§ 2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду (ст. 207-213)

Розділ III. Досудове розслідування (статті 214-313)

Глава 19. Загальні положення досудового розслідування (ст. 214-222)
Глава 20. Слідчі (розшукові) дії (ст. 223-245)
Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 246-275)
§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 246-257)
§ 2. Втручання у приватне спілкування (ст. 258-266)
§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 267-275)
Глава 22. Повідомлення про підозру (ст. 276-279)
Глава 23. Зупинення досудового розслідування (ст. 280-282)
Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування (ст. 283-297)
§ 1. Форми закінчення досудового розслідування (ст. 283-284)
§ 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. 285-289)
§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 290-293)
§ 4. Продовження строку досудового розслідування (ст. 294-297)
Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків (ст. 298-302)
Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (ст. 303-313)
§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування (ст. 303-308)
§ 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування (ст. 309-310)
§ 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора (ст. 311-313)

Розділ IV. Судове провадження у першій інстанції (статті 314-391)

Глава 27. Підготовче провадження (ст. 314-317)
Глава 28. Судовий розгляд (ст. 318-368)
§ 1. Загальні положення судового розгляду (ст. 318-336)
§ 2. Межі судового розгляду (ст. 337-341)
§ 3. Процедура судового розгляду (ст. 342-368)
Глава 29. Судові рішення (ст. 369-380)
Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції (ст. 381-391)
§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків (ст. 381-382)
§ 2. Провадження в суді присяжних (ст. 383-391)

Розділ V. Судове провадження з перегляду судових рішень (статті 392-467)

Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції (ст. 392-423)
Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції (ст. 424-443)
Глава 33. Провадження у Верховному Суді України (ст. 444-458)
Глава 34. Провадження за нововиявленими обставинами (ст. 459-467)

Розділ VI. Особливі порядки кримінального провадження (статті 468-523)

Глава 35. Кримінальне провадження на підставі угод (ст. 468-476)
Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (ст. 477-479)
Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (ст. 480-483)
Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (ст. 484-502)
§ 1. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх (ст. 484-497)
§ 2. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності (ст. 498-502)
Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 503-516)
Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (ст. 517-518)
Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (ст. 519-523)

Розділ VII. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження (статті 524-531)

Розділ VIII. Виконання судових рішень (статті 532-540)

Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (статті 541-614)

Глава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва (ст. 541-550)
Глава 43. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій (ст. 551-572)
Глава 44. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) (ст. 573-594)
Глава 45. Кримінальне провадження у порядку перейняття (ст. 595-601)
Глава 46. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб (ст. 602-614)

Розділ X. Прикінцеві положення

Розділ XI. Перехідні положення

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.