config

Просмотреть рейтинги Украины

Дешёвый хостинг и домены

Hosting Ukraine

Науково-практичний коментар до нового Кримінально процесуального кодексу України

Украина

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. / за ред. Гончаренко В.Г., Нора В.Т., Шумила М.Є. – Х. : Право, 2012. – 844 с.

Краткое описание

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України підготовлений провідними вітчизняними науковцями та представниками практичних відомств. У ньому враховані практика Європейського суду з прав людини, національний досвід та правові традиції, які притаманні сучасній національній правовій системі, а також нові підходи до побудови процедури кримінального провадження, окремих його стадій та інститутів.

Научно-практический комментарий Уголовно-процессуального кодекса Украины подготовлен ведущими отечественными учеными и представителями практических ведомств. В нем учтены практика Европейского суда по правам человека, национальный опыт и правовые традиции, которые присущи современной национальной правовой системе, а также новые подходы к построению процедуры уголовного производства, отдельных его стадий и институтов.

Скачать таблицы к новому Уголовно-процессуальному кодексу Украины 2012

КОДЕКС СКИЧИВАЕТСЯ ТУТ

Сожержание

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії (ст. 1-6)
Глава 2. Засади кримінального провадження (ст. 7-29)
Глава 3. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження (ст. 30-83)
§ 1. Суд і підсудність (ст. 30-35)
§ 2. Сторона обвинувачення (ст. 36-41)
§ 3. Сторона захисту (ст. 42-54)
§ 4. Потерпілий і його представник (ст. 55-59)
§ 5. Інші учасники кримінального провадження (ст. 60-74)
§ 6. Відводи (ст. 75-83)
Глава 4. Докази і доказування (ст. 84-102)
§ 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами (ст. 84-90)
§ 2. Доказування (ст. 91-94)
§ 3. Показання (ст. 95-97)
§ 4. Речові докази і документи (ст. 98-100)
§ 5. Висновок експерта (ст. 101-102)
Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення (ст. 103-110)
Глава 6. Повідомлення (ст. 111-112)
Глава 7. Процесуальні строки (ст. 113-117)
Глава 8. Процесуальні витрати (ст. 118-126)
Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов (ст. 127-130)

Розділ II. Заходи забезпечення кримінального провадження (статті 131-213)

Глава 10. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування (ст. 131-132)
Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід (ст. 133-143)
Глава 12. Накладення грошового стягнення (ст. 144-147)
Глава 13. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 148-153)
Глава 14. Відсторонення від посади (ст. 154-158)
Глава 15. Тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159-166)
Глава 16. Тимчасове вилучення майна (ст. 167-169)
Глава 17. Арешт майна (ст. 170-175)
Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи (ст. 176-213)
§ 1. Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 176-206)
§ 2. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду (ст. 207-213)

Розділ III. Досудове розслідування (статті 214-313)

Глава 19. Загальні положення досудового розслідування (ст. 214-222)
Глава 20. Слідчі (розшукові) дії (ст. 223-245)
Глава 21. Негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 246-275)
§ 1. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 246-257)
§ 2. Втручання у приватне спілкування (ст. 258-266)
§ 3. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 267-275)
Глава 22. Повідомлення про підозру (ст. 276-279)
Глава 23. Зупинення досудового розслідування (ст. 280-282)
Глава 24. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування (ст. 283-297)
§ 1. Форми закінчення досудового розслідування (ст. 283-284)
§ 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст. 285-289)
§ 3. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру (ст. 290-293)
§ 4. Продовження строку досудового розслідування (ст. 294-297)
Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків (ст. 298-302)
Глава 26. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (ст. 303-313)
§ 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування (ст. 303-308)
§ 2. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування (ст. 309-310)
§ 3. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора (ст. 311-313)

Розділ IV. Судове провадження у першій інстанції (статті 314-391)

Глава 27. Підготовче провадження (ст. 314-317)
Глава 28. Судовий розгляд (ст. 318-368)
§ 1. Загальні положення судового розгляду (ст. 318-336)
§ 2. Межі судового розгляду (ст. 337-341)
§ 3. Процедура судового розгляду (ст. 342-368)
Глава 29. Судові рішення (ст. 369-380)
Глава 30. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції (ст. 381-391)
§ 1. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків (ст. 381-382)
§ 2. Провадження в суді присяжних (ст. 383-391)

Розділ V. Судове провадження з перегляду судових рішень (статті 392-467)

Глава 31. Провадження в суді апеляційної інстанції (ст. 392-423)
Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції (ст. 424-443)
Глава 33. Провадження у Верховному Суді України (ст. 444-458)
Глава 34. Провадження за нововиявленими обставинами (ст. 459-467)

Розділ VI. Особливі порядки кримінального провадження (статті 468-523)

Глава 35. Кримінальне провадження на підставі угод (ст. 468-476)
Глава 36. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (ст. 477-479)
Глава 37. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (ст. 480-483)
Глава 38. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх (ст. 484-502)
§ 1. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх (ст. 484-497)
§ 2. Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності (ст. 498-502)
Глава 39. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 503-516)
Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (ст. 517-518)
Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні (ст. 519-523)

Розділ VII. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження (статті 524-531)

Розділ VIII. Виконання судових рішень (статті 532-540)

Розділ IX. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (статті 541-614)

Глава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва (ст. 541-550)
Глава 43. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій (ст. 551-572)
Глава 44. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція) (ст. 573-594)
Глава 45. Кримінальне провадження у порядку перейняття (ст. 595-601)
Глава 46. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб (ст. 602-614)

Розділ X. Прикінцеві положення

Розділ XI. Перехідні положення

Комментарии (2)

 • antireklamas

  antireklamas

  02 Апрель 2017 at 11:43 |
  antireklamas
 • Timothymix

  Timothymix

  14 Май 2017 at 19:56 |
  Rony Abovitz is a criminal fraud – Theranos of AR. With Microsoft’s Hololense
  releasing beautiful working product and leaving Abovitz’s grandiose bullshit promises
  in the dust, Abovitz, not able to deliver the produict, is hiding a shameful
  secret – he was ousted at his previous company because he was and still remains incompetent.
  Motivated solely by revenge, Abovitz continues to create management mayhem.
  Abovit’z equally ignorant investors are losing their money as assclown
  Abovitz continues to BS his investors and public about being able to built the
  unrealistic product and sexually harass current and former
  employees of Magic Leap. And what’s his trick? - an indifferent board of directors.
  Who are they? Already mentioned Alibaba (headed by Jack Ma), Sundar Pichai (CEO of Google),
  Scott Hassan and Larry Page, co-founders of Google. They each tacitly approve Abovitz’s 
  self-aggrandizing behavior by publicly supporting his all but criminal
  incompetence. Investors – stop loosing your money by backing Jonestown cult leader Abovitz.
  FIRE ABOVITZ!!! Stop the nonsense and criminal harassment.

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.